Pabaigos sakinys

Užbaigia procedūrą arba bloką.

Sintaksė:


End, End Enum, End Function, End If, End Property, End Select, End Sub, End With

Parametrai:

Pabaigos sakinį naudoja šitaip:

sakinys

Pabaiga: Nebūtina, tačiau galima įvesti bet kur į procedūrą, kad būtų baigtas programos vykdymas.

End Enum: Ends an Enum VBA sakinys

Pabaigos funkcija: Užbaigia Function sakinį.

Užbaigia If: žymė užbaigia If...Then...Else bloką.

Pabaigos savybė: Pažymi pabaiga Savybė sakinį.

Pasirinkimo pabaiga: Pažymi pabaigą Pasirinkti Case blokui.

Sub pabaiga: Užbaigia Sub sakinį.

With pabaiga: Užbaigia With sakinį

Pavyzdys:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Skaičius nuo 1 iki 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Skaičius nuo 6 iki 8"
    Case Is > 8 And iVar < 11
      Print "Skaičius, didesnis nei 8"
    Case Else
      Print "Už intervalo 1–10 ribų"
  End Select
End Sub

Paremkite mus!