Call Statement

Programos valdymas perkeliamas į paprogramę, funkciją ar procedūrą Dynamic Link Library (DLL). Raktinis žodis, tipas ir parametrų skaičius priklauso nuo paprogramės, į kurią kreipiamasi.

Sintaksė:

Kreipinio sakinio diagrama


[Call] vardas [(] [param :=] reikšmė, ... [)]

Parametrai:

vardas: Paprogramės, funkcijos arba bibliotekos DLL vardas, kurias norite iškviesti

param: Raktinio žodžio parametro vardas, kurį reikia perduoti paprogramei reikšme. Vardas turi atitikti paprogramės aprašą. Raktiniai žodžiai yra neprivalomi ir gali būti naudojami bet kuria tvarka.

reikšmė: Pozicijos parametro reikšmė. Tipas priklauso nuo paprogramės, kuri yra iškviečiama

note

Keisdami pozicijos ir raktinių žodžių parametrus, įsitikinkite, kad pozicijos parametrai atitinka paprogramės aprašo tvarką.


tip

Kai funkcija naudojama reiškinyje, parametrus reikia rašyti skliaustuose. Naudojant Aprašyti sakinį būtina pirmiausia iškviesti DLL.


Pavyzdys:


Sub ExampleCall
    Dim value As String
    value = "LibreOffice"
    Call aRoutine value
    aRoutine text := value
End Sub

Sub aRoutine (text as String)
    Msgbox text
End Sub

Paremkite mus!