Kiti sakiniai

Čia aprašomi sakiniai, nepriklausantys jokiai kitai kategorijai.

Call Statement

Programos valdymas perkeliamas į paprogramę, funkciją ar procedūrą Dynamic Link Library (DLL). Raktinis žodis, tipas ir parametrų skaičius priklauso nuo paprogramės, į kurią kreipiamasi.

Choose Function

Grąžina iš argumentų sąrašo pasirinktą reikšmę .

Aprašymo sakinys

Deklaruoja ir apibrėžia paprogramę DLL faile, kurį norite vykdyti iš „LibreOffice Basic“.

Pabaigos sakinys

Užbaigia procedūrą arba bloką.

Baigties sakinys

Baigiama Do...Loop, For...Next funkcija, savybė arba paprogramė.

Laisvosios biblitekos funkcija

Išleidžia DLL biblioteką, kurią įkėlė deklaravimo sakinys. Išleistas DLL failas automatiškai įkraunamas, jei iškviečiama viena iš jo funkcijų. Dar žr.: Deklaruoti

Function Statement

A function is a block of code which runs when it is called. A function is usually called in an expression.

You can pass data, known as parameters or arguments, into a function. You may pass a parameter by value or by reference. When by reference, modifications applied to the parameter in the function will be sent back to the calling code.

A function usually returns data as a result.

Rem sakinys

Nurodo, kad programos eilutė yra komentaras.

Stabdymo sakinys

Sustabdo „Basic“ programos vykdymą.

Sub sakinys

Aprašo paprogramę.

Switch Function

Įvertina argumentų sąrašą, kurį sudaro reiškinys ir reikšmė. Funkcija „Switch“ grąžina reikšmę, susietą su šios funkcijos perduotu reiškiniu.

With sakinys

Nustato objektą numatytuoju. Jei nedeklaruojamas kitas objekto pavadinimas, visos ypatybės ir metodai nurodo numatytąjį objektą, kol bus pasiektas sakinys End With.

Paremkite mus!