On...GoSub sakinys; On...GoTo sakinys

Atsišakoja vienoje iš kelių nurodytų programos kodo eilučių, atsižvelgiant į skaitinio reiškinio reikšmę.

Sintaksė:

On GoSub/GoTo sintaksė


Esant reiškiniui GoSub žymė1[, žymė2[, žymė3[,...]]]
Esant reiškiniui GoTo žymė1[, žymė2[, žymė3[,...]]]

Parametrai:

reiškinys: Bet kuris skaitinis reiškinys nuo 0 iki 255, kuris nustato, kurios programos eilutės išsišakoja. Jei reiškinys lygus 0, tai sakinys nevykdomas. Jei reiškinio reikšmė yra didesnė nei 0, programa pereina prie žymės, kurios pozicijos numeris atitinka šiam reiškiniui (1 = pirmoji žymė; 2 = antroji žymė)

žymė: Tikslo eilutė pagal GoTo arba GoSub struktūrą.

Note Icon

GoTo arba GoSub tvarka galioja.


Pavyzdys:


Sub ExampleOnGosub
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
  iVar = 2
  sVar =""
  On iVar GoSub Sub1, Sub2
  On iVar GoTo Line1, Line2
  Exit Sub
Sub1:
  sVar =sVar & " Iš Sub 1 į" : grąžina
Sub2:
  sVar =sVar & " Iš Sub 2 į" : grąžina
Line1:
  sVar =sVar & " žymė 1" : GoTo Ende
Line2:
  sVar =sVar & " žymė 2"
Ende:
  MsgBox sVar,0,"On...GoSub"
End Sub

Paremkite mus!