Šuoliai

Šie sakiniai vykdo šuolius.

GoSub...Return sakinys

Iškviečia paprogramę, kuri nurodoma žyme viduje Sub arba Funkcija. Sakiniai, einantys po žymės, vykdomi iki kito Return sakinio. Vėliau programa tęsia nuo sakinio, kuris eina po sakinio GoSub.

GoTo sakinys

Tęsiamas programos vykdymas naudojant Sub arba Funkcija nuo žyme nurodytos procedūrų eilutės.

On...GoSub sakinys; On...GoTo sakinys

Atsišakoja vienoje iš kelių nurodytų programos kodo eilučių, atsižvelgiant į skaitinio reiškinio reikšmę.

Paremkite mus!