While...Wend sakinys

Kai programa susiduria su While sakiniu, pirmiausia ji tikrina sąlygą. Jei sąlyga lygi False, tai programa tęsiama tiesiog sekant Wend sakinį. Jei sąlyga yra True,tai ciklas vykdomas tol, kol programa randa Wend, o tada vėl pereina prie While sakinio. Jei sąlyga vis dar yra Tru , ciklas vykdomas dar kartą.

Skirtingai nei Do...Loop sakinio atveju, While...Wend ciklo negalite nutraukti naudodami Exit. Niekuomet nenutraukite While...Wend ciklo naudodami GoTo sakinį, nes tai gali sukelti vykdymo klaidą.

Ciklas Do...Loop yra lankstesnis nei While...Wend.

Sintaksė:

While sintaksė


  While Condition [statements] Wend

Pavyzdys:


 Sub ExampleWhileWend
   Dim stext As String
   Dim iRun As Integer
   sText ="Tai trumpas tekstas"
   iRun = 1
   While iRun < Len(sText)
     If Mid(sText,iRun,1 )<> " " Then Mid( sText ,iRun, 1) = Chr( 1 + Asc( Mid(sText,iRun,1 )) )
     iRun = iRun + 1
   Wend
   MsgBox sText,0,"UÅŸkoduotas tekstas"
 End Sub

Do...Until arba Do...While sakinys

Exit sakinys

Paremkite mus!