Do...Loop sakinys

Pakartoja sakinius tarp Do ir Loop sakinio, kai sąlyga yra True kai atitinkama sqlyga tampa lygi True.

Sintaksė:

Do sakinys


 Do {While | Until} condition = True
 ' Do While: Sakinių blokas kartojamas tol, kol sąlyga yra teisinga
 ' Do Until: Sakinių blokas kartojamas tol, kol sąlyga yra klaidinga
   statements
   [Exit Do]
   statements
 Loop

Do...Loop sakinys


 Do
   statements
   [Exit Do]
   statements
 ' Loop While: Sakinių blokas kartojamas tol, kol sąlyga yra teisinga
 ' Loop Until: Sakinių blokas kartojamas tol, kol sąlyga yra teisinga
 Loop {While | Until} condition = True

Parametrai:

Do ... Loop sakinys vykdo ciklą tol, kol tam tikra sąlyga yra True. Išėjimo iš ciklo sąlyga turi būti įvesta po sakinio Do arba Loop. Aukščiau pateikti pavyzdžiai yra tinkami deriniai.

sąlyga: Lyginimas, skaitinis arba „Basic“ reiškinys, kurio rezultatas yra True arba False.

sakiniai: Sakiniai, kuriuos norite kartoti, kol sąlyga yra True.

Naudokite Exit Do sakinį, kad besąlygiškai užbaigtumėte ciklą. Šį sakinį galite pridėti bet kur cikle DoLoop. Taip pat galite apibrėžti išėjimo sąlygą naudodami struktūrą If ... Then taip:


 Do...
   statements
   If condition = True Then Exit Do
   statements
 Loop...

Pavyzdys:


Sub ExampleDoLoop
  Dim sFile As String
  Dim sPath As String
  sPath = "c:\"
  sFile = Dir$( sPath ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

For sakiniui Pasirinkite Case arba While sakinius

Iif arba Switch funkcijos

Paremkite mus!