Ciklai

Å ie sakiniai vykdo ciklus.

Do...Loop sakinys

Pakartoja sakinius tarp Do ir Loop sakinio, kai sąlyga yra True kai atitinkama sqlyga tampa lygi True.

For...Next sakinys

Nurodytą skaičių kartų kartoja sakinius, esančius bloke For ... Next .

While...Wend sakinys

Kai programa susiduria su While sakiniu, pirmiausia ji tikrina sąlygą. Jei sąlyga lygi False, tai programa tęsiama tiesiog sekant Wend sakinį. Jei sąlyga yra True,tai ciklas vykdomas tol, kol programa randa Wend, o tada vėl pereina prie While sakinio. Jei sąlyga vis dar yra Tru , ciklas vykdomas dar kartą.

Paremkite mus!