IIf funkcija

Pateikia vieną iš dviejų galimų funkcijos rezultatų, priklausomai nuo vertinamo reiškinio loginės reikšmės.

Sintaksė:


IIf (reiškinys, reiškinysTrue, reiškinysFalse)

Parametrai:

Reiškinys: Bet kuris reiškinys, kurį norite įvertinti. Jei reiškinio reikšmė yra True, funkcija pateikia „reiškinysTrue“ rezultatą, priešingu atveju ji pateikia „reiškinysFalse“ rezultatą.

reiškinysTrue, reiškinysFalse: Bet kuris reiškinys, vienas iš jų bus grąžinamas funkcijos rezultatu priklausomai nuo loginio vertinimo.

note

IIf įvertina ir reiškinysTrue, ir reiškinysFalse net jei jis grąžina tik vieną iš jų. Jei dėl vieno iš reiškinių įvyksta klaida, funkcija grąžina klaidą. Pvz., nenaudokite IIF norėdami išvengti galimą dalybą iš nulio.


Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


REM pateikia maksimaliai 3 reikšmes
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM Netinkamas „IIf“ funkcijos naudojimas
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

If arba Pasirinkti Case statements

Switch funkcija

Paremkite mus!