Select...Case Statement

Aprašo vieną ar daugiau sakinių blokų, priklausomai nuo reiškinio reikšmės.

Sintaksė:

Pasirinkti Case sintaksę


 Pasirinkite „Case“ reiškinį
   „Case“ reikšmės
    Sakinių blokas
 [ Case reikšmė2
    Sakinių blokas]
 [ Case Else
    Sakinių blokas]
 Pasirinkimo pabaiga

Parametrai:

reiškinys: Bet kuris reiškinys, kontroliuojantis, ar sakinių blokas, einantis po atitinkamo Case sakinio, yra vykdomas.

reikšmės: Bet kuris reikšmių sąrašas, suderinamas su reiškiniu. Sakinių blokas, einantis po Case sakinio, vykdomas, jei reiškinys atitinka reikšmes.

Pavyzdys:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Skaičius nuo 1 iki 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Skaičius nuo 6 iki 8"
    Case 8 To 10
      Print "Skaičius, didesnis nei 8"
    Case Else
      Print "Už intervalo 1–10 ribų"
  End Select
End Sub

If sakinys

Iif arba Switch funkcijos

Paremkite mus!