Sąlyginiai sakiniai

Šie sakiniai remiasi sąlygomis.

If...Then...Else sakinys

Apibrėžia vieną ar daugiau sakinių blokų, kuriuos norite vykdyti tik tuo atveju, jei tam tikros sąlygos ar reiškinio reikšmė yra True.

Select...Case Statement

Aprašo vieną ar daugiau sakinių blokų, priklausomai nuo reiškinio reikšmės.

IIf funkcija

Pateikia vieną iš dviejų galimų funkcijos rezultatų, priklausomai nuo vertinamo reiškinio loginės reikšmės.

Paremkite mus!