Programos vykdymo kontrolė

Šie sakiniai skirti programos vykdymui kontroliuoti.

Programa paprastai vykdoma nuo pirmosios iki paskutinės kodo eilutės. Taip pat galite atlikti tam tikras programos procedūras pagal konkrečias sąlygas arba pakartoti programos dalį iškviečiant procedūrą ar funkciją. Galite naudoti ciklus norėdami pakartoti programos dalis tiek kartų, kiek reikia, arba tol, kol bus įvykdyta tam tikra sąlyga. Šie valdymo sakinių tipai yra klasifikuojami šitaip: sąlygos, ciklo ir peršokimo sakiniai.

Sąlyginiai sakiniai

Šie sakiniai remiasi sąlygomis.

Ciklai

Šie sakiniai vykdo ciklus.

Šuoliai

Šie sakiniai vykdo šuolius.

Kiti sakiniai

Čia aprašomi sakiniai, nepriklausantys jokiai kitai kategorijai.

Paremkite mus!