Oct funkcija

Grąžina aštuntainį skaičių.

Sintaksė:


Oct (skaičius)

Grąžinama reikšmė:

Eilutė

Parametrai:

Skaičius: Bet kuris skaitinis reiškinys, kurį norite konvertuoti į aštuonetainį skaičių.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleOct
    MsgBox Oct(255)
End Sub

Paremkite mus!