Hex funkcija

Pateikia eilutę, nurodančią skaičiaus šešioliktainę reikšmę.

Sintaksė:


Hex (skaičius)

Grąžinama reikšmė:

Eilutė

Parametrai:

Skaičius: Bet kuris skaitinis reiškinys, kurį norite konvertuoti į šešioliktainį skaičių.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleHex
' naudokite „BasicFormulas“, esančias „LibreOffice Calc“
Dim a2, b2, c2 As String
  a2 = "&H3E8"
  b2 = Hex2Lng(a2)
  MsgBox b2
  c2 = Lng2Hex(b2)
  MsgBox c2
End Sub
 
Function Hex2Lng(sHex As String) As Long
' Grąžina 32 bitų sveikąjį skaičių (su ženklu), gautą iš 8 skaitmenų šešioliktainio skaičiaus.
  Hex2Lng = clng( sHex )
End Function
 
Function Lng2Hex(iLong As Long) As String
' Apskaičiuoja 8 skaitmenų šešioliktainę reikšmę, gaunamą iš 32 bitų sveikojo skaičiaus su ženklu.
  Lng2Hex = "&H" & Hex( iLong )
End Function

Paremkite mus!