Abs funkcija

Pateikia absoliučiąją skaitinio reiškinio reikšmę.

Sintaksė:


Abs (skaičius)

Grąžinama reikšmė:

Double

Parametrai:

Skaičius: Bet kuris skaitinis reiškinys, kuriam norite grąžinti absoliučiąją reikšmę. Teigiami skaičiai, įskaitant ir 0, grąžinami nepakitę, o neigiami skaičiai konvertuojami į teigiamus skaičius.

Šiame pavyzdyje naudojama funkcija „Abs“, apskaičiuojant dviejų reikšmių skirtumą. Nesvarbu, kurią reikšmę įvesite pirma.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleDifference
Dim siW1 As Single
Dim siW2 As Single
    siW1 = Int(InputBox("Įveskite pirmąją sumą","Reikšmės įvedimas"))
    siW2 = Int(InputBox("Įveskite antrąją sumą","Reikšmės įvedimas"))
    Print "Skirtumas yra "; Abs(siW1 - siW2)
End Sub

Paremkite mus!