Absoliučiosios reikšmės

Ši funkcija grąžina absoliučąsias reikšmes.

Abs funkcija

Pateikia absoliučiąją skaitinio reiškinio reikšmę.

Paremkite mus!