Sveikieji skaičiai ir trupmenos

Funkcijos reikšmėms apvalinti iki sveikųjų skaičių ir trupmeninės dalies.

Fix funkcija

Grąžina skaitinio reiškinio sveikąją reikšmę pašalinus trupmeninę skaičiaus dalį.

Int funkcija

Grąžina sveikąją skaičių dalį.

Frac funkcija

Grąžina trupmeninę skaičiaus dalį.

Paremkite mus!