Kvadratinės šaknies skaičiavimas

Naudokite šią funkciją kvadratinėms šaknims apskaičiuoti.

Sqr funkcija

Apskaičiuoja skaitinio reiškinio kvadratinę šaknį.

Paremkite mus!