Rnd funkcija

Pateikia atsitiktinį skaičių nuo 0 iki 1.

Sintaksė:


Rnd [(reiškinys)]

Grąžinama reikšmė:

Double

Parametrai:

Reiškinys: neturi jokio poveikio, jei nepateikiama, tai ignoruojama.

Funkcija Rnd grąžina dešimtaines trupmenas nuo 0 (imtinai) iki 1 (neįskaitant) pagal tolygų pasiskirstymą. Ji naudoja „Mersenne Twister 19937“ atsitiktinių skaičių generatorių. Norėdami generuoti atsitiktinius sveikuosius skaičius iš nurodyto intervalo, naudokite formulę, kaip pateikiama tolesniame pavyzdyje. Randomize sakinys su apibrėžta pradine reikšme gali būti naudojamas iš anksto, jei norima nuspėti skaičių seką.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Skaičius nuo 1 iki 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Skaičius nuo 6 iki 8"
    Case Is > 8 And iVar < 11
      Print "Skaičius, didesnis nei 8"
    Case Else
      Print "Už intervalo 1–10 ribų"
  End Select
End Sub

Paremkite mus!