Atsitiktinis sakinys

Inicijuoja atsitiktinių skaičių generatorių, kurį naudoja Rnd funkcija.

Sintaksė:


Randomize [skaičius]

Parametrai:

Skaičius: Bet kuri sveikojo skaičiaus reikšmė. Naudojama kaip pradinė reikšmė atsitiktinių skaičių generatoriui inicijuoti. Esant vienodoms pradinėms reikšmėms funkcija Rnd pateikia vienodas atsitiktinių skaičių sekas. Jei parametras praleistas, sakinys Randomiz bus ignoruojamas.

Note Icon

Jei reikia nuspėjamos skaičių sekos, tai sakinio Randomize naudoti nereikia, nes atsitiktinių skaičių generatorius bus inicijuojamas automatiškai pirmą kartą naudojant – jis bus pradėtas naudojant sistemos atsitiktinių skaičių generatorių, kuris generuoja tolygiai paskirstytus, nedeterministinius atsitiktinius skaičius. Jei sistemoje nėra tokio generatoriaus, pradine reikšme bus naudojamas sistemos laikas.


Randomize sakinys veikia tik BASIC Rnd funkciją. Kiti atsitiktinių skaičių generatoriai (pvz., „Calc“ RAND () funkcija ir kt.) tam neturi įtakos.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleRandomize
Dim iCount As Integer, iVar As Integer, sText As String
Dim iSpectral(10) As Integer
  Randomize 2^14-1
  For iCount = 1 To 1000
  iVar = Int(10 * Rnd) ' Intervalas nuo 0 iki 9
    iSpectral(iVar) = iSpectral(iVar) +1
  Next iCount
  sText = " | "
  For iCount = 0 To 9
    sText = sText & iSpectral(iCount) & " | "
  Next iCount
  MsgBox sText,0,"Spektrinis paskirstymas"
End Sub

Paremkite mus!