Log Function (BASIC)

Grąžina skaičiaus natūralųjį logaritmą

Sintaksė:


Log (skaičius)

Grąžinimo reikšmė:

Double

Parametrai:

Skaičius: Bet kuris skaitinis reiškinys, kurio natūralųjį logaritmą norite apskaičiuoti.

Natūralusis logaritmas yra logaritmas pagrindu e. Pagrindas E yra konstanta, kurios apytikslė reikšmė lygi 2,718282…

Galite apskaičiuoti bet kurio skaičiaus (x) bet kurio pagrindo (n) logaritmus, padalydami natūralųjį skaičiaus x logaritmą iš natūraliojo skaičiaus n logaritmo šitaip:

Logn(x) = Log(x) / Log(n)

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleLogExp
Dim a As Double
Dim Const b1=12.345e12
Dim Const b2=1.345e34
    a=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & a & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Dauginimas iš logaritmo funkcijos"
End Sub

Paremkite mus!