Tan Function

Apibrėžia kampo tangentą. Kampas nurodomas radianais.

Using the angle Alpha, the Tan function calculates the ratio of the length of the side opposite the angle to the length of the side adjacent to the angle in a right-angled triangle.

Tan(Alpha) = side opposite the angle/side adjacent to angle

Sintaksė:


Tan (Number As Double) As Double

Grąžinimo reikšmė:

Double

Parametrai:

Skaičius: bet kuris skaitinis reiškinys, kurios tangentą norite apskaičiuoti (radianais).

To convert degrees to radians, multiply by Pi/180. To convert radians to degrees, multiply by 180/Pi.

degrees=(radians*180)/Pi

radians=(degrees*Pi)/180

Pi is approximately 3.141593.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


' Šiame pavyzdyje galimas šitoks įrašas stčiajam trikampiui:
' Kraštinė, esanti prieš kampą, ir kampas (laipsniais) norint apskaičiuoti šiam kampui gretimos kraštinės ilgį:
Sub ExampleTangens
' Pi = 3,1415926 yra apibrėžtas kintamasis
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Įveskite kraštinės, esančios priešais kampą, ilgį: ","Priešais")
    dAlpha = InputBox("Įveskite kampą „Alfa“ (laipsniais): ","Alfa")
    Print "gretimos kampui kraštinės ilgis yra"; (d1 / tan (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Paremkite mus!