Tan funkcija

Apibrėžia kampo tangentą. Kampas nurodomas radianais.

Naudojant kampą „Alfa“, „tan“ funkcija apskaičiuoja kraštinės, esančios priešais šį kampą, ir kraštinės, esančios greta šio kampo, ilgio santykį stačiajame trikampyje.

Tan(Alfa) = kraštinė priešais kampą/kraštinė greta kampo

Sintaksė:


Tan (skaičius)

Grąžinama reikšmė:

Dvigubas

Parametrai:

Skaičius: bet kuris skaitinis reiškinys, kurios tangentą norite apskaičiuoti (radianais).

Norėdami konvertuoti laipsnius į radianus, padauginkite iš Pi/180. Norėdami konvertuoti radianus į laipsnius, padauginkite iš 180/Pi.

laipsniai=(radiantas*180)/Pi

radiantas=(laipsniai*Pi)/180

Pi apytiksliai lygu 3,141593.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


' Šiame pavyzdyje galimas šitoks įrašas stčiajam trikampiui:
' Kraštinė, esanti prieš kampą, ir kampas (laipsniais) norint apskaičiuoti šiam kampui gretimos kraštinės ilgį:
Sub ExampleTangens
' Pi = 3,1415926 yra apibrėžtas kintamasis
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Įveskite kraštinės, esančios priešais kampą, ilgį: ","Priešais")
    dAlpha = InputBox("Įveskite kampą „Alfa“ (laipsniais): ","Alfa")
    Print "gretimos kampui kraštinės ilgis yra"; (d1 / tan (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Paremkite mus!