Sin Function

Pateikia kampo sinusą. Kampas nurodomas radianais. Rezultatas yra tarp -1 ir 1.

Using the angle Alpha, the Sin function returns the ratio of the length of the opposite side of an angle to the length of the hypotenuse in a right-angled triangle.

Sin(Alpha) = side opposite the angle/hypotenuse

Sintaksė:


Sin (Number As Double) As Double

Grąžinimo reikšmė:

Double

Parametrai:

Skaičius: Skaitinis reiškinys, apibrėžiantis radianais kampą, kuriam norite apskaičiuoti sinusą.

To convert degrees to radians, multiply degrees by Pi/180, and to convert radians to degrees, multiply radians by 180/Pi.

degrees=(radians*180)/Pi

radians=(degrees*Pi)/180

Pi is approximately 3.141593.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


' Šiame pavyzdyje galimas šitoks įrašas stčiajam trikampiui:
' Kraštinė, esanti prieš kampą, ir kampas (laipsniais) norint apskaičiuoti įsitržainės ilgį:
Sub ExampleSine
' Pi = 3,1415926 yra apibrėžtas kintamasis
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Įveskite priešingos kraštinės ilgį: ","Priešinga kraštinė")
    dAlpha = InputBox("Įveskite kampą „Alfa“ (laipsniais): ","Alfa")
    Print "Įstrižainės ilgis lygus"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Paremkite mus!