Sin funkcija

Pateikia kampo sinusą. Kampas nurodomas radianais. Rezultatas yra tarp -1 ir 1.

Naudojant kampą „Alfa“, „sin“ funkcija grąžina priešingo kampo kraštinės ir įžambinės ilgio santykį stačiajame trikampyje.

Sin(alfa) = priešingo kampo kraštinė/įžambinė

Sintaksė:


Sin (skaičus)

Grąžinama reikšmė:

Dvigubas

Parametrai:

Skaičius: Skaitinis reiškinys, apibrėžiantis radianais kampą, kuriam norite apskaičiuoti sinusą.

Norėdami konvertuoti laipsnius į radianus, padauginkite laipsnius iš Pi/180. Norėdami konvertuoti radianus į laipsnius, padauginkite radianus iš 180/Pi.

grad=(radiantas*180)/pi

radiantas=(grad*pi)/180

Pi apytiksliai lygu 3,141593.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


' Šiame pavyzdyje galimas šitoks įrašas stčiajam trikampiui:
' Kraštinė, esanti prieš kampą, ir kampas (laipsniais) norint apskaičiuoti įsitržainės ilgį:
Sub ExampleSine
' Pi = 3,1415926 yra apibrėžtas kintamasis
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Įveskite priešingos kraštinės ilgį: ","Priešinga kraštinė")
    dAlpha = InputBox("Įveskite kampą „Alfa“ (laipsniais): ","Alfa")
    Print "Įstrižainės ilgis lygus"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Paremkite mus!