Cos funkcija

Apskaičiuoja kampo kosinusą. Kampas nurodomas radianais. Rezultatas yra tarp -1 ir 1.

Naudojant kampą „Alfa“, „Cos“ funkcija apskaičiuoja greta to kampo esančios kraštinės ilgio, padalyto iš įžambinės ilgio, santykį stačiajame trikampyje.

Cos(alfa) = Gretima kraštinė/Įžambinė

Sintaksė:


Cos (skaičius)

Grąžinama reikšmė:

Dvigubas

Parametrai:

Skaičius: Skaitinis reiškinys, nurodantis radianais kampą, kuriam norite apskaičiuoti kosinusą.

Norėdami konvertuoti laipsnius į radianus, padauginkite laipsnius iš pi/180. Norėdami konvertuoti radianus į laipsnius, padauginkite radianus iš 180/pi.

laipsnis=(radianas*180)/pi

radianas=(laipsnis*pi)/180

Pi čia yra fiksuoto apskritimo konstanta, kurios suapvalinta reikšmė lygi 3,14159…

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


' Šis pavyzdys leidžia stačiajam trikampiui įvesti
' sekantas ir kampas (laipsniais) apskaičiuoja įžambinės ilgį:
Sub ExampleCosinus
' apvalinta Pi = 3,14159
Dim d1 As Double, dAngle As Double
    d1 = InputBox("Įveskite gretimos kraštinės ilgį: ","Gretima")
    dAngle = InputBox("Įveskite kampą „Alfa“ (laipsniais): ","Alfa")
    Print "Įžambinės ilgis yra"; (d1 / cos (dAngle * Pi / 180))
End Sub

Paremkite mus!