Cos Function

Apskaičiuoja kampo kosinusą. Kampas nurodomas radianais. Rezultatas yra tarp -1 ir 1.

Using the angle Alpha, the Cos function calculates the ratio of the length of the side that is adjacent to the angle, divided by the length of the hypotenuse in a right-angled triangle.

Cos(Alpha) = Adjacent/Hypotenuse

Sintaksė:


Cos (Number As Double) As Double

Grąžinimo reikšmė:

Double

Parametrai:

Skaičius: Skaitinis reiškinys, nurodantis radianais kampą, kuriam norite apskaičiuoti kosinusą.

Norėdami konvertuoti laipsnius į radianus, padauginkite laipsnius iš pi/180. Norėdami konvertuoti radianus į laipsnius, padauginkite radianus iš 180/pi.

laipsnis=(radianas*180)/pi

radianas=(laipsnis*pi)/180

Pi is here the fixed circle constant with the rounded value 3.14159...

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


' Šis pavyzdys leidžia stačiajam trikampiui įvesti
' sekantas ir kampas (laipsniais) apskaičiuoja įžambinės ilgį:
Sub ExampleCosinus
' apvalinta Pi = 3,14159
Dim d1 As Double, dAngle As Double
    d1 = InputBox("Įveskite gretimos kraštinės ilgį: ","Gretima")
    dAngle = InputBox("Įveskite kampą „Alfa“ (laipsniais): ","Alfa")
    Print "The length of the hypotenuse is"; (d1 / cos (dAngle * Pi / 180))
End Sub

Paremkite mus!