Trigonometrinės funkcijos

Toliau pateikiamos trigonometrinės funkcijos, kurias palaiko „LibreOffice Basic“.

„Atn“ funkcija

Trigonometrinė funkcija, kuri grąžina skaitinio reiškinio arktangentą. Grąžinimo reikšmė yra intervale nuo -Pi/2 iki + Pi/2.

Cos funkcija

Apskaičiuoja kampo kosinusą. Kampas nurodomas radianais. Rezultatas yra tarp -1 ir 1.

Sin funkcija

Pateikia kampo sinusą. Kampas nurodomas radianais. Rezultatas yra tarp -1 ir 1.

Tan funkcija

Apibrėžia kampo tangentą. Kampas nurodomas radianais.

Paremkite mus!