Skaitinės funkcijos

Šios skaitinės funkcijos atlieka skaičiavimus. Matematinės ir Būlio operacijos aprašytos atskirame skyriuje. Funkcijos skiriasi nuo operacijų tuo, kad funkcijos perduoda argumentus ir grąžina rezultatą, kai tuo tarpu operacijos grąžina rezultatą sujungdamos du skaitinius reiškinius.

Trigonometrinės funkcijos

Toliau pateikiamos trigonometrinės funkcijos, kurias palaiko „LibreOffice Basic“.

Eksponentinė ir logaritminė funkcijos

„LibreOffice Basic“ palaiko šias eksponentines ir logaritmines funkcijas.

Atsitiktinių skaičių generavimas

Šie sakiniai ir funkcijos generuoja atsitiktinius skaičius.

Kvadratinės šaknies skaičiavimas

Naudokite šią funkciją kvadratinėms šaknims apskaičiuoti.

Sveikieji skaičiai ir trupmenos

Funkcijos reikšmėms apvalinti iki sveikųjų skaičių ir trupmeninės dalies.

Absoliučiosios reikšmės

Ši funkcija grąžina absoliučąsias reikšmes.

Reiškinio ženklai

Ši funkcija grąžina skaitinio reiškinio algebrinį ženklą.

Konvertuojami skaičiai

Šios funkcijos konvertuoja skaičius iš vieno skaičiaus formato į kitą.

Paremkite mus!