MOD operacija

Grąžina dalybos liekaną.

Sintaksė:


Rezultatas = reiškinys1 MOD reiškinys2

Grąžinama reikšmė:

Sveikasis skaičius

Parametrai:

Rezultatas: bet koks skaitinis kintamasis, kuriame yra MOD operacijos rezultatas.

Reiškinys1, reiškinys2: visi skaitiniai reiškiniai, kuriems norite atlikti dalybos operaciją.

Pavyzdys:


Sub ExampleMod
  Print 10 Mod 2.5 ' grąžina 0
  Print 10 / 2.5 ' grąžina 4
  Print 10 Mod 5 ' grąžina 0
  Print 10 / 5 ' grąžina 2
  Print 5 Mod 10 ' grąžina 5
  Print 5 / 10 ' grąžina 0.5
End Sub

Paremkite mus!