"^" operacija

Pakelia skaičių laipsniu.

Sintaksė:


Resultatas = reiškinys ^ reiškinys

Parametrai:

Rezultatas: bet kuris skaitinis reiškinys, kuriame yra skaičiaus pakelto laipsniu rezultatas.

Reiškinys: Skaitinė reikšmė, kurią norite pakelti laipsniu.

Laipsnio rodiklis: laipsnio reikšmė, kuriuo norite pakelti reiškinį.

Pavyzdys:


Sub Example
    Print ( 12.345 ^ 23 )
    Print Exp ( 23 * Log( 12.345 ) ) ' Keliama naudojantis logaritmu
End Sub

Paremkite mus!