"/" operacija

Padalina dvie reikšmes

Sintaksė:


Result = reiškinys1 / reiškinys2

Parametrai:

Result: bet kuri skaitinė reikšmė, kuri yra dalybos rezultatas.

reiškinys1, reiškinys2: visi skaitiniai reiškiniai, kuriuos norite dalinti.

Pavyzdys:


Sub ExampleDivision1
    Print 5 / 5
End Sub
 
Sub ExampleDivision2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 / iValue2
End Sub

Paremkite mus!