"*" operacija

Sudaugina dvi reikšmes.

Sintaksė:


Result = reiškinys1 * reiškinys2

Parametrai:

Result: bet kuris skaitinis reiškinys, kuriame yra daugybos rezultatas.

reiškinys1, reiškinys2: visi skaitiniai reiškiniai, kuriuos norite sudauginti.

Pavyzdys:


Sub ExampleMultiplication1
    Print 5 * 5
End Sub
 
Sub ExampleMultiplication2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 * iValue2
End Sub

Paremkite mus!