"-" operacija

Atimamos dvi reikšmės.

Sintaksė:


Result = reiškinys1 - reiškinys2

Parametrai:

Result: bet kuris skaitinis reiškinys, kuriame yra atimties rezultatas.

reiškinys1, reiškinys2: bet kurie skaitiniai reiškiniai, kuriuos norite atimti.

Pavyzdys:


Sub ExampleSubtraction1
    Print 5 - 5
End Sub
 
Sub ExampleSubtraction2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 - iValue2
End Sub

Paremkite mus!