Matematinės operacijos

„LibreOffice Basic“ palaiko toliau nurodytas matematines operacijas .

Šiame skyriuje pateikiama trumpa visų aritmetinių operacijų, kurių gali prireikti vykdant programą, apžvalga.

"-" operacija

Atimamos dvi reikšmės.

"*" operacija

Sudaugina dvi reikšmes.

"+" operacija

Sudeda arba sujungia du reiškinius.

"/" operacija

Padalina dvie reikšmes

"^" operacija

Pakelia skaičių laipsniu.

Mod Operator

The MOD operator takes in two numeric expressions and returns the remainder of the division.

Paremkite mus!