Matematinės operacijos

„LibreOffice Basic“ palaiko toliau nurodytas matematines operacijas .

Šiame skyriuje pateikiama trumpa visų aritmetinių operacijų, kurių gali prireikti vykdant programą, apžvalga.

"-" operacija

Atimamos dvi reikšmės.

"*" operacija

Sudaugina dvi reikšmes.

"+" operacija

Sudeda arba sujungia du reiškinius.

"/" operacija

Padalina dvie reikšmes

"^" operacija

Pakelia skaičių laipsniu.

MOD operacija

Grąžina dalybos liekaną.

Paremkite mus!