XOR operacija

Atlieka loginę „Exclusive-Or“ operaciją su dviem reiškiniais.

Sintaksė:


Result = reiškinys1 XOR reiškinys2

Parametrai:

Result: bet koks skaitinis kintamasis, kuriame yra derinimo rezultatas.

reiškinys1, reiškinys2: visi skaitiniai reiškiniai, kuriuos norite sujungti.

Loginė dviejų Būlio reiškinių „Exclusive-Or“ konjunkcija grąžina reikšmę „True“ tik tada, jei abu reiškiniai skiriasi vienas nuo kito.

Bitinė „Exclusive-Or“ konjunkcija grąžina bitą, jei atitinkamas bitas nustatytas tik viename iš dviejų reiškinių.

Pavyzdys:


Sub ExampleXOR
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB XOR vB > vC ' grąžina 0
  vOut = vB > vA XOR vB > vC ' grąžina -1
  vOut = vA > vB XOR vB > vD ' grąžina -1
  vOut = (vB > vD XOR vB > vA) ' grąžina 0
  vOut = vB XOR vA ' grąžina 2
End Sub

Paremkite mus!