„Or“ operacija

Atlieka loginę dviejų reiškinių disjunkciją ARBA.

Sintaksė:


Result = reiškinys1 Or reiškinys2

Parametrai:

Result: bet kuris skaitinis kintamasis, kuriame yra disjunkcijos rezultatas.

reiškinys1, reiškinys2: bet kurie skaitiniai reiškiniai, kuriuos norite palyginti.

Dviejų loginių reiškinių ARBA disjunkcija grąžina reikšmę „True“, jei bent vienas lyginamas reiškinys yra „True“.

Atliekant lyginimą pabičiui nustatomas bitas rezultate, jei atitinkamas bitas yra nustatytas bent viename iš dviejų reiškinių.

Pavyzdys:


Sub ExampleOr
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB Or vB > vC ' -1
  vOut = vB > vA Or vB > vC ' -1
  vOut = vA > vB Or vB > vD ' -1
  vOut = (vB > vD Or vB > vA) ' 0
  vOut = vB Or vA ' 10
End Sub

Paremkite mus!