„Not“ operacija

Paneigia reiškinį invertuojant bitų reikšmes.

Sintaksė:


Result = Not reiškinys

Parametrai:

Result: Bet kuris skaitinis kintamasis, kuriame yra neigimo rezultatas.

Reiškinys: bet kuris reiškinys, kurį norite paneigti.

Kai loginis reiškinys paneigiamas, reikšmė „True“ pasikeičia į „False“, o reikšmė „False“ - į „True“.

Taikant bitinį neigimą, invertuojamas kiekvienas atskiras bitas.

Pavyzdys:


Sub ExampleNot
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
    vOut = Not vA ' grąžina -11
    vOut = Not(vC > vD) ' grąžina -1
    vOut = Not(vB > vA) ' grąžina -1
    vOut = Not(vA > vB) ' grąžina 0
End Sub

Paremkite mus!