„Imp“ operacija

Atlieka loginę implikaciją su dviem reiškiniais.

Sintaksė:


Result = reiškinys1 Imp reiškinys2

Parametrai:

Result: bet kuris skaitinis kintamasis, kuriame yra implikacijos rezultatas.

reiškinys1, reiškinys2: Visi reiškiniai, kuriuos norite įvertinti naudodami „Imp“ operaciją.

Jei naudojate „Imp“ operaciją loginiuose reiškiniuose, „False“ grąžinama tik tuo atveju, jei pirmasis reiškinys yra „True“, o antrasis - „False“.

Jei naudojate „Imp“ operaciją bitų reiškiniuose, bitas iš rezultato ištrinamas, jei atitinkamas bitas nustatytas pirmajame reiškinyje ir atitinkamas bitas ištrinamas antrajame reiškinyje.

Pavyzdys:


Sub ExampleImp
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Imp B > C ' grąžina -1
  vOut = B > A Imp B > C ' grąžina -1
  vOut = A > B Imp B > D ' grąžina 0
  vOut = (B > D Imp B > A) ' grąžina -1
  vOut = B Imp A ' grąžina -1
End Sub

Paremkite mus!