„Eqv“ operacija

Apskaičiuoja dviejų reiškinių loginį ekvivalentiškumą.

Sintaksė:


Result = reiškinys1 Eqv reiškinys2

Parametrai:

Result: bet koks skaitinis kintamasis, kuriame yra palyginimo rezultatas.

reiškinys1, reiškinys2: visi reiškiniai, kuriuos norite palyginti.

Tikrinant loginių reiškinių lygiavertiškumą, rezultatas yra True, jei abu reiškiniai yra True arba False.

Lyginant bitais „Eqv“ operacija atitinkamą bitą rezultate nustato tik tuo atveju, jei bitas yra nustatytas abiejuose reiškiniuose arba nenustatytas nė viename reiškinyje.

Pavyzdys:


Sub ExampleEqv
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variantsee #i38265
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Eqv B > C ' grąžina -1
  vOut = B > A Eqv B > C ' grąžina 0
  vOut = A > B Eqv B > D ' grąžina 0
  vOut = (B > D Eqv B > A) ' grąžina -1
  vOut = B Eqv A ' grąžina -3
End Sub

Paremkite mus!