AND operacija

Logiškai sujungiami du reiškiniai.

Sintaksė:


Result = reiškinys1 And reiškinys2

Parametrai:

Result: Bet koks skaitinis kintamasis, kuris fiksuoja derinio rezultatą.

reiškinys1, reiškinys2: Visi reiškiniai, kuriuos norite sujungti.

Būlio reiškiniai kartu su AND grąžina reikšmę True tik tuo atveju, jei abu reiškiniai vertinami kaip True:

True ANDTrue grąžina True; visų kitų derinių rezultatas yra False.

AND operacija palygina bitais identiškai išdėstytus bitus dviejuose skaitiniuose reiškiniuose.

Pavyzdys:


Sub ExampleAnd
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant
Dim vVarOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vVarOut = A > B And B > C ' grąžina -1
  vVarOut = B > A And B > C ' grąžina 0
  vVarOut = A > B And B > D ' grąžina 0
  vVarOut = (B > D And B > A) ' grąžina 0
  vVarOut = B And A ' grąžina 8 dėl abiejų argumentų bitų derinio
End Sub

Paremkite mus!