Logical Operators

Šiuos loginius operatorius palaiko „LibreOffice Basic“.

Loginiai operatoriai sujungia (bitais) dviejų reiškinių ar kintamųjų turinį, pavyzdžiui, norint patikrinti, ar nustatyti konkretūs bitai, ar ne.

AND operacija

Logiškai sujungiami du reiškiniai.

„Eqv“ operacija

Apskaičiuoja dviejų reiškinių loginį ekvivalentiškumą.

„Imp“ operacija

Atlieka loginę implikaciją su dviem reiškiniais.

„Not“ operacija

Paneigia reiškinį invertuojant bitų reikšmes.

„Or“ operacija

Atlieka loginę dviejų reiškinių disjunkciją ARBA.

XOR operacija

Atlieka loginę „Exclusive-Or“ operaciją su dviem reiškiniais.

Paremkite mus!