„Err“ funkcija

Pateikia klaidos kodą, nurodantį klaidą, įvykusią vykdant programą.

Sintaksė:


Err

Grąžinama reikšmė:

Sveikasis skaičius

Parametrai:

Funkcija „Err“ naudojama klaidų apdorojimo programose klaidai nustatyti ir veiksmams taisyti.

Pavyzdys:


Sub ExampleError
On Error GoTo ErrorHandler REM Nustatykite klaidų tvarkytuvą
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
REM klaida įvyksta dėl neegzistuojančio failo
    iVar = Freefile
    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
    Line Input #iVar, sVar
    Close #iVar
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Klaida " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "At line : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"įvyko klaida"
End Sub

Paremkite mus!