„Erl“ funkcija

Grąžina eilutės, kurioje įvyko klaida vykdant programą, numerį.

Sintaksė:


Erl

Grąžinama reikšmė:

Sveikasis skaičius

Parametrai:

Note Icon

Funkcija „Erl“ pateikia tik eilutės numerį, o ne eilutės etiketę.


Pavyzdys:


Sub ExampleError
On Error GoTo ErrorHandler 'Nustatykite klaidų tvarkytuvą
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
' Klaida, kurią sukelia neegzistuojantis failas
  iVar = Freefile
  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar
  Line Input #iVar, sVar
  Close #iVar
  Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox "Klaida " & err & ": " & Error$ + chr(13) + "Eilutėje: " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Įvyko klaida"
End Sub

Paremkite mus!