Klaidas apdorojančios funkcijos

Naudokite šiuos sakinius ir funkcijas, norėdami aprašyti, kaip „LibreOffice Basic“ reaguoja į vykdymo laiko klaidas.

„LibreOffice Basic“ siūlo keletą būdų, kaip užkirsti kelią programos nutraukimui, įvykus vykdymo laiko klaidai.

CVErr funkcija

Konvertuoja eilutės arba skaitinį reiškinį į potipio „Error“ varianto išraišką.

„Erl“ funkcija

Grąžina eilutės, kurioje įvyko klaida vykdant programą, numerį.

„Err“ funkcija

Pateikia klaidos kodą, nurodantį klaidą, įvykusią vykdant programą.

Err ojektas [VBA]

Naudokite objektą VBA Err, kad rastumėte arba apdorotumėte vykdymo klaidas.

IsError funkcija

Testuoja, ar kintamajame yra klaidos reikšmė.

Klaidos funkcija

Grąžina klaidos pranešimą, kuris atitinka reikšmę arba iššaukia nurodytą klaidos kontekstą.

On Error GoTo ... Tęsimo sakinys

Įgalina klaidų tvarkymo procedūrą įvykus klaidai arba atnaujina programos vykdymą.

Atstatyti sakinį

Atstatoma klaidos informacija ir nurodoma, ką reikia atlikti toliau.

ScriptForge.Exception service

The Exception service is a collection of methods to assist in code debugging in Basic and Python scripts and in error handling in Basic scripts.

In Basic scripts, when a run-time error occurs, the methods and properties of the Exception service help identify the error context and allow to handle it.

Paremkite mus!