„Basic“ konstantos

Konstantos, naudojamos „Basic“ programoje

Loginės konstantos

Vardas

Tipas

Reikšmė

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Pavyzdys:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

Matematinė konstanta

Vardas

Tipas

Reikšmė

Pi

Double

3.14159265358979


Pavyzdys:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

Objektų konstantos

Pavadnimas

Tipas

Naudojimas

Empty

Variant

The Empty reikšmė rodo, kad kintamasis nėra inicializuotas.

Null

null

Nurodo, kad kintamajam nepriskira duomenų.

Nothing

Object

Priskirkite kintamajam objektą Nieko, kad pašalintumėte ankstesnį priskyrimą.


Pavyzdys:


      SubExampleEmpty
      Dim sVar As Variant
       sVar = Empty
       Print IsEmpty(sVar) ' Returns True
      End Sub
      Sub ExampleNull
      Dim vVar As Variant
       MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
      Dim oDoc As Object
       Set oDoc = ThisComponent
       Print oDoc.Title
       oDoc = Nothing
       Print oDoc ‘ Error
      End Sub
    

Papildomos VBA konstantos

Toliau nurodytos konstantos yra prieinamos, kai įjungtas VBA suderinamumo režimas

warning

Ši konstanta, funkcija arba objektas yra įjungiami su sakiniu Parinktis „VBASupport 1“ įdedama prieš vykdomos programos kodą modulyje.


Įvardinta konstanta

Šešioliktainė (dešimtainė) reikšmė

Aprašas

vbTrue

-1

Dalis „vbTriState“ sąrašo.

vbFalse

0

Dalis „vbTriState“ sąrašo.

vbUseDefault

-2

Dalis „vbTriState“ sąrašo.

vbCr

\x0D (13)

CR – grįžimas į eilutės pradžią

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF – grįžimas į eilutės pradžią ir eilutės patraukimas

vbFormFeed

\x0c (12)

EE – lapo padavimas

vbLf

\x0A (10)

LF – eilutės patraukimas

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) „Windows“ sistemai

\x0A (10) kitoms sistemoms

LF arba CRLF

vbNullString

""

Nulinė eilutė

vbTab

\x09 (9)

HT – horizontalus tabuliavimas

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT – vertikalus tabuliavimas


Paremkite mus!