Basic Constants

Konstantos, naudojamos „Basic“ programoje

Loginės konstantos

Vardas

Tipas

Reikšmė

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Pavyzdys:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

Matematinė konstanta

Vardas

Tipas

Reikšmė

Pi

Double

3.14159265358979


Pavyzdys:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

Objektų konstantos

Pavadnimas

Tipas

Naudojimas

Empty

Variant

The Empty reikšmė rodo, kad kintamasis nėra inicializuotas.

Null

null

Nurodo, kad kintamajam nepriskira duomenų.

Nothing

Object

Priskirkite kintamajam objektą Nieko, kad pašalintumėte ankstesnį priskyrimą.


Pavyzdys:


      SubExampleEmpty
        Dim sVar As Variant
        sVar = Empty
        Print IsEmpty(sVar) ' Returns True
      End Sub
      Sub ExampleNull
        Dim vVar As Variant
        MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
        Dim oDoc As Object
        Set oDoc = ThisComponent
        Print oDoc.Title
        oDoc = Nothing
        Print oDoc ' Error
      End Sub
    

MsgBox Named Constants

Įvardinta konstanta

Sveikoji reikšmė

Aprašas

MB_OK

0

Rodyti tik mygtuką „Gerai“.

MB_OKCANCEL

1

Rodyti tik mygtukus „Gerai“ ir „Atsisakyti“.

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

Rodyti „Nutraukti“, „Bandyti vėl“ ir „Nepaisyti“ mygtukus.

MB_YESNOCANCEL

3

Rodyti mygtukus „Taip“, „Ne“ ir „Atsisakyti“.

MB_YESNO

4

Rodyti „Taip“ ir „Ne“ mygtukus .

MB_RETRYCANCEL

5

Rodyti „Bandyti vėl“ ir „Atsisakyti“ mygtukus.

MB_ICONSTOP

16

Pridėti stabdymo piktogramą dialogo lange.

MB_ICONQUESTION

32

Pridėti klausimų piktogramą dialogo lange.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Į dialogo langą įtraukite šauktuko piktogramą.

MB_ICONINFORMATION

64

Į dialogo langą įtraukite informacijos piktogramą.

128

Pirmasis mygtukas dialogo lange yra numatytasis.

MB_DEFBUTTON2

256

Antrasis mygtukas dialogo lange yra numatytasis.

MB_DEFBUTTON3

512

Trečiasis mygtukas dialogo lange yra numatytasis.


GetAttr Named Constants

Įvardinta konstanta

Reikšmė

Aprašas

ATTR_NORMAL

0

Įprasti failai.

ATTR_READONLY

1

Tik skaitymui failai.

ATTR_HIDDEN

2

Paslėptas failas

ATTR_SYSTEM

4

Sisteminis failas

ATTR_VOLUME

8

Grąžina tomo pavadinimą

ATTR_DIRECTORY

16

Grąžina tik katalogo pavadinimą.

ATTR_ARCHIVE

32

Failas buvo pakeistas nuo paskutinės atsarginės kopijos (archyvo bitų).


Data Type Named Constants

TypeName
values

Named
constant

VarType
values

Kintamojo tipas

…()

8192

Array of variables

Boolean

11

Boolean variable

Byte

17

Byte variable

Date

V_DATE

7

Date variable

Currency

V_CURRENCY

6

Currency variable

Double

V_DOUBLE

5

Double-precision floating-point variable

Error

11

Error type variable

Integer

V_INTEGER

2

Integer variable

Long

V_LONG

3

Long integer variable

Object

9

Object variable

Single

V_SINGLE

4

Single-precision floating-point variable

String

V_STRING

8

String variable

Variant

12

Variant variable (can contain all types specified by the definition)

Empty

V_EMPTY

0

Uninitialized Variant variable

Null

V_NULL

1

Netinkami duomenys


Papildomos VBA konstantos

Toliau nurodytos konstantos yra prieinamos, kai įjungtas VBA suderinamumo režimas

warning

Ši konstanta, funkcija arba objektas yra įjungiami su sakiniu Parinktis „VBASupport 1“ įdedama prieš vykdomos programos kodą modulyje.


VBA Color Named Constants

Named constant

Red, Green, Blue
composition

vbBlack

RGB(0, 0, 0)

vbBlue

RGB(0, 0, 255)

vbCyan

RGB(0, 255, 255)

vbGreen

RGB(0, 255, 0)

vbMagenta

RGB(255, 0, 255)

vbRed

RGB(255, 0, 0)

vbYellow

RGB(255, 255, 0)

vbWhite

RGB(255, 255, 255)


Variable Type Named Constants

Named constant

Decimal value

vbArray

8192

vbBoolean

11

vbByte

17

vbCurrency

6

vbDataObject

13

vbDate

7

vbDecimal

14

vbDouble

5

vbEmpty

0

vbError

10

vbInteger

2

vbLong

3

vbNull

1

vbObject

9

vbSingle

4

vbString

8

vbUserDefinedType

36

vbVariant

12


FormatDateTime VBA Named Constants

Įvardinta konstanta

Reikšmė

Aprašymas

vbGeneralDate

0

Rodoma data ir (arba) laikas, kaip apibrėžta jūsų sistemos nustatymuose „General Date setting“. Gali būti tik data, o laikas nerodomas; gali būti rodomas tik laikas, o data nerodoma.

vbLongDate

1

Pateikite datą naudodami ilgosios datos formatą, nurodytą jūsų kompiuterio regioniniuose nustatymuose.

vbShortDate

2

Pateikite datą naudodami ilgosios datos formatą, nurodytą jūsų kompiuterio regioniniuose nustatymuose.

vbLongTime

3

Rodomas laikas, apibrėžtas sistemos „Long Time“ nustatymuose.

vbShortTime

4

Parodykite laiką naudodamiesi 24 valandų formatu (vv:mm).


StrConv VBA Named Constants

Conversion

Value

Description

vbUpperCase

1

Converts Text characters to uppercase.

vbLowerCase

2

Converts Text characters lowercase.

vbProperCase

3

Converts the first letter of every word in Text to uppercase.

vbWide

4

Converts narrow (half-width) characters in Text to wide (full-width) characters.

vbNarrow

8

Converts wide (full-width) characters in Text to narrow (half-width) characters.

vbKatakana

16

Converts Hiragana characters in Text to Katakana characters.

vbHiragana

32

Converts Katakana characters in Text to Hiragana characters.

vbUnicode

64

Converts Text characters to Unicode characters using the default code page of the system.

vbFromUnicode

128

Converts Text characters from Unicode to the default code page of the system.


WeekDayName VBA Named Constants

Value

VBA Constant

Description

0

vbUseSystemDayOfWeek

Use system locale settings

1

vbSunday

Sunday (default)

2

vbMonday

Monday

3

vbTuesday

Tuesday

4

vbWednesday

Wednesday

5

vbThursday

Thursday

6

vbFriday

Friday

7

vbSaturday

Saturday


Miscellaneous VBA Named Constants

Įvardinta konstanta

Šešioliktainė (dešimtainė) reikšmė

Aprašas

vbTrue

-1

Dalis „vbTriState“ sąrašo.

vbFalse

0

Dalis „vbTriState“ sąrašo.

vbUseDefault

-2

Dalis „vbTriState“ sąrašo.

vbCr

\x0D (13)

CR – grįžimas į eilutės pradžią

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF – grįžimas į eilutės pradžią ir eilutės patraukimas

vbFormFeed

\x0c (12)

EE – lapo padavimas

vbLf

\x0A (10)

LF – eilutės patraukimas

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) „Windows“ sistemai

\x0A (10) kitoms sistemoms

LF arba CRLF

vbNullString

""

Nulinė eilutė

vbTab

\x09 (9)

HT – horizontalus tabuliavimas

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT – vertikalus tabuliavimas


Paremkite mus!