Laikmačio funkcija

Pateikia reikšmę, nurodančią sekundžių, praėjusių nuo vidurnakčio, skaičių.

Note Icon

Pirmiausia turite aprašyti kintamąjį, kad iškviestumėte funkciją „Laikmatis“ ir priskirtumėte „Ilgąjį“ duomenų tipą, kitaip bus grąžinta datos reikšmė.


Sintaksė:


Timer

Grąžinama reikšmė:

Data

Pavyzdys:


Sub ExampleTimer
Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
  lSec = Timer
  MsgBox lSec,0,"Sekundės iki vidurnakčio"
  lMin = lSec / 60
  lSec = lSec Mod 60
  lHour = lMin / 60
  lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"Šis laikas yra"
End Sub
note

Laikmačio funkcija matuoja laiką sekundėmis. Norėdami matuoti laiką milisekundėmis, naudokime Laikmačio paslaugą.


Paremkite mus!