Timer Function

Pateikia reikšmę, nurodančią sekundžių, praėjusių nuo vidurnakčio, skaičių.

Note Icon

Pirmiausia turite aprašyti kintamąjį, kad iškviestumėte funkciją „Laikmatis“ ir priskirtumėte „Ilgąjį“ duomenų tipą, kitaip bus grąžinta datos reikšmė.


Sintaksė:


 Timer

Grąžinimo reikšmė:

Data

Pavyzdys:


 Sub ExampleTimer
   Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
   lSec = Timer
   MsgBox lSec, 0, "Seconds since midnight"
   lMin = lSec / 60
   lSec = lSec Mod 60
   lHour = lMin / 60
   lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2), 0, "The time is"
End Sub
note

The Timer function measures time in seconds. To measure time in milliseconds use the Timer service available in the ScriptForge library.


Paremkite mus!