TimeValue funkcija

Pagal nurodytą valandą, minutę ir sekundę apskaičiuoja serijinę laiko reikšmę – parametrus, perduodamus eilutėmis, kas nurodo laiką viena skaitine reikšme. Šia reikšme galima apskaičiuoti laikų skirtumą.

Sintaksė:


TimeValue (tekstas eilute)

Grąžinama reikšmė:

Data

Parametrai:

Text: Bet kuri eilutės išraiška, kurioje yra norimas apskaičiuoti laikas „HH: MM: SS“ formatu.

Naudodami „TimeValue“ funkciją galite bet kurį laiką konvertuoti į vieną reikšmę, kad galėtumėte apskaičiuoti laiko skirtumus.

Ši funkcija „TimeValue“ grąžina tipą „Variant“ naudojant „VarType 7 (Data)“ ir laiko šią reikšmę atmintyje dvigubo tikslumo skaičiumi nuo 0 iki 0,9999999999.

Priešingai nei funkcija „DateSerial“ arba „DateValue“, kai serijinė datos reikšmės yra dienos, esant fiksuotai datai, galite apskaičiuoti reikšmes, kurias grąžina funkcija „TimeValue“, tačiau negalite jų įvertinti.

„TimeSerial“ funkcijoje galite perduoti atskirus parametrus (valandą, minutę, sekundę) atskirais skaitiniais reikškiniais. Tačiau funkcijai „TimeValue“ parametru galite perduoti eilutę, kurioje yra laikas.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

13 Nesuderintas duomenų tipas

Pavyzdys:


Sub ExampleTimerValue
Dim daDT As Date
Dim a1, b1, c1, a2, b2, c2 As String
  a1 = "pradžios laikas"
  b1 = "pabaigos laikas"
  c1 = "bendras laikas"
  a2 = "8:34"
  b2 = "18:12"
  daDT = TimeValue(b2) - TimeValue(a2)
  c2 = a1 & ": " & a2 & chr(13)
  c2 = c2 & b1 & ": " & b2 & chr(13)
  c2 = c2 & c1 & ": " & trim(Str(Hour(daDT))) & ":" & trim(Str(Minute(daDT))) & ":" & trim(Str(Second(daDT)))
  MsgBox c2
End Sub

Paremkite mus!