TimeSerial funkcija

Apskaičiuoja nurodytos valandos, minutės ir sekundės parametrų, kurie perduodami kaip skaitinė reikšmė, serijinę laiko reikšmę. Tada galite naudoti šią reikšmę, kad apskaičiuotumėte skirtumą tarp laikų.

Sintaksė:


TimeSerial (valanda, minutė, sekundė)

Grąžinama reikšmė:

Data

Parametrai:

hour: bet kuri sveikojo skaičiaus išraiška, nurodanti laiko valandą, kuri naudojama serijinei laiko reikšmę nustatyti. Tinkamos reikšmės: 0–23.

minute: Bet kuri sveikojo skaičiaus išraiška, nurodanti laiko minutę, kuri naudojama nustatant serijinio laiko reikšmę. Apskritai naudokite reikšmes nuo 0 iki 59. Tačiau galite naudoti ir reikšmes, esančias už šio intervalo ribų, kai minučių skaičius turi įtakos valandos reikšmei.

second: Bet kuri sveikojo skaičiaus išraiška, nurodanti laiko sekundę, kuri naudojama nustatant serijinio laiko reikšmę. Apskritai naudokite reikšmes nuo 0 iki 59. Tačiau galite naudoti ir reikšmes, esančias už šio intervalo ribų, kai sekundžių skaičius turi įtakos minučių reikšmei.

Pavyzdžiai:

12, -5, 45 atitinka 11, 55, 45

12, 61, 45 atitinka 13, 2, 45

12, 20, -2 atitinka 12, 19, 58

12, 20, 63 atitinka 12, 21, 4

Naudodami funkciją „TimeSerial“ bet kurį laiką galite konvertuoti į vieną reikšmę, kurią galėsite naudoti laiko skirtumams apskaičiuoti.

Funkcija „TimeSerial“ pateikia tipą „Variant“ esant „VarType 7 (Data)“. Ši reikšmė laikoma atmintyje dvigubo tikslumo skaičiumi nuo 0 iki 0,9999999999. Priešingai nei „DateSerial“ arba „DateValue“ funkcija, kuri serijinės datos reikšmes prilygina dienoms, esant fiksuotai datai, galite apskaičiuoti „TimeSerial“ funkcijos grąžintas reikšmes, tačiau negalite jų įvertinti.

Funkcijoje „TimeValue“ galite perduoti eilutę parametru, kuriame nurodytas laikas. Tačiau „TimeSerial“ funkcijai galite perduoti atskirus parametrus (valandą, minutę, sekundę) kaip atskirus skaičius.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleTimeSerial
Dim dDate As Double, sDate As String
    dDate = TimeSerial(8,30,15)
    sDate = TimeSerial(8,30,15)
    MsgBox dDate,64,"Laikas skaičiumi"
    MsgBox sDate,64,"Formatuotas laikas"
End Sub

Paremkite mus!