Antroji funkcija

Pateikia sveikąjį skaičių, nurodantį serijinio laiko numerio, kurį sugeneruoja „TimeSerial“ arba „TimeValue“ funkcija, sekundes.

Sintaksė:


Second (numeris)

Grąžinama reikšmė:

Sveikasis skaičius

Parametrai:

Number: skaitinė išraiška, kurioje yra serijinis datos numeris, naudojamas sekundžių skaičiui apskaičiuoti.

Ši funkcija yra priešinga funkcijai TimeSerial. Ji pateikia serijinio laiko reikšmę, kurią sugeneruoja funkcija TimeSerial arba TimeValue, sekundes. Pavyzdžiui, reiškinys:

Print Second(TimeSerial(12,30,41))

grąžina reikšmę 41.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleSecond
    MsgBox "Dabartinio laiko tikslios sekundės yra "& Second( Now )
End Sub

Paremkite mus!