Minute Function (BASIC)

Grąžina valandos minutę, atitinkančią serijos laiko reikšmę, kurią sugeneruoja „TimeSerial“ arba „TimeValue“ funkcija.

Sintaksė:


    Minute (numeris)
  

Grąžinimo reikšmė:

Sveikasis skaičius

Parametrai:

Number: skaitinė išraiška, kurioje yra serijos laiko reikšmė, naudojama minutės reikšmei grąžinti.

Ši funkcija yra priešinga funkcijai TimeSerial. Ji pateikia serijinio laiko reikšmę, kurią sugeneruoja funkcija TimeSerial arba TimeValue, minutę. Pavyzdžiui, reiškinys:


  Print Minute(TimeSerial(12,30,41))

grąžina reikšmę 30.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


    Sub ExampleMinute
    MsgBox "Dabartinė minutė yra "& Minute(Now)& "."
    End Sub
  

Paremkite mus!