Minučių funkcija

Grąžina valandos minutę, atitinkančią serijos laiko reikšmę, kurią sugeneruoja „TimeSerial“ arba „TimeValue“ funkcija.

Sintaksė:


Minute (numeris)

Grąžinama reikšmė:

Sveikasis skaičius

Parametrai:

Number: skaitinė išraiška, kurioje yra serijos laiko reikšmė, naudojama minutės reikšmei grąžinti.

Ši funkcija yra priešinga funkcijai TimeSerial. Ji pateikia serijinio laiko reikšmę, kurią sugeneruoja funkcija TimeSerial arba TimeValue, minutę. Pavyzdžiui, reiškinys:

Print Minutė(TimeSerial(12,30,41))

grąžina reikšmę 30.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


     Minučių subpavyzdys
     MsgBox "Dabartinė minutė yra "& Minute(Now)& "."
     End Sub
   

Paremkite mus!