Valandos funkcija

Grąžina valandą iš laiko reikšmės, kurią sugeneruoja „TimeSerial“ arba „TimeValue“ funkcija.

Sintaksė:


Hour (numeris)

Grąžinama reikšmė:

Sveikasis skaičius

Parametrai:

Number: skaitinė išraiška, kurioje yra serijos laiko reikšmė, naudojama valandai grąžinti.

Ši funkcija yra priešinga TimeSerial funkcijai. Jis pateikia sveikąjį skaičių, reiškiantį valandą nuo laiko reikšmės, kurią sugeneruoja funkcija TimeSerial arba TimeValue. Pavyzdžiui, reiškinys

Print Hour(TimeSerial(12,30,41))

grąžina reikšmę 12.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


     Sub ExampleHour
     Print "Dabartinė valanda yra " & Hour( Now )
     End Sub
   

Paremkite mus!