DateDiff funkcija

Returns the number of date or time intervals between two given date values.

Sintaksė:


DateDiff (interval As String, date1 As Date, date2 As Date [, firstDayOfWeek As Integer [, firstWeekOfYear As Integer]]) As Double

Grąžinama reikšmė:

Skaičius.

Parametrai:

interval - A string expression from the following table, specifying the date or time interval.

interval (string value)

Paaiškinimas

yyyy

Metai

q

Ketvirtis

m

Mėnuo

y

Metų diena

w

Savaitės diena

ww

Metų savaitė

d

Diena

h

Valanda

n

Minutė

s

Sekundė


date1, date2 - The two date values to be compared.

Date literals allow to specify unambiguous date variables that are independent from the current language. Literals are enclosed between hash signs #. Possible formats are:

firstdayofweek: An optional parameter that specifies the starting day of a week.

firstdayofweek value

Paaiškinimas

0

Naudoti numatytąją sistemos reikšmę

1

Sekmadienis (numatyta)

2

Pirmadienis

3

Antradienis

4

Trečiadienis

5

Ketvirtadienis

6

Penktadienis

7

Šeštadienis


firstweekofyear: An optional parameter that specifies the starting week of a year.

firstweekofyear value

Paaiškinimas

0

Naudoti numatytąją sistemos reikšmę

1

Pirmoji savaitė yra sausio mėnesį, 1st (numatyta)

2

„Week 1" yra pirmoji savaitė, kurioje keturios ar daugiau šių metų dienų

3

„Week 1" yra pirmoji savaitė, kurioje yra tik naujųjų metų dienos


Pavyzdys:


Sub example_datediff
    MsgBox DateDiff("d", #1/1/2005#, #2005-12-31#)
End Sub

Paremkite mus!